contactscreen

  • ייעוץ לבניית אתרים נגישים:

  • יעוץ והכוונה לאתרים קיימים  , ייעוץ בבדיקת אתר קיים , סיוע וליווי והכוונה ככל הנדרש בהנגשת אתר על פי בדיקות הנגישות ,
  • בהתאם לת"י 5568 המבוסס על הנחיות Wcag 2.0 לרמה AA .
  • בניית אתרים נגישים:

    בניית אתרים נגישים ורספונסיבים , בהתאם להנחיות  ולתקנון הנגישות , במחירים נוחים לכל עסק.
  •